Kamu Personeli Genel Tebliği (Seari No:6) 13 Nisan 2016 tarih ve 29683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Lütfen tıklayınız.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160413-10.htm