KONYA
Vali Yardımcıları
[ Önceki Sayfa ]

Erol ÖZKAN
Vali Yardımcısı

1965 Eskişehir doğumludur.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

Daha önce Bolu Yıgılca, Ağrı Tutak, Balıkesir Manyas, Muğla Yatağan Kaymakamlıkları ve Hakkari Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2005-2011 yılları arasında Akçaabat Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

Halen Konya Valiliği Vali Yardımcılığı görevini yürütmektedir.


Görev Dağılımı

I- GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
1.  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
2.  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
3.  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

II- BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
1.  Türk Patent Enstitüsü 
2.  Türk Akreditasyon Kurumu 
3.  Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 
4.  Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı 
5.  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bşk.
6.  Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu
7.  Türkiye Bilimler Akademisi
8.  Şeker Kurumu

III- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
1.  Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
2.  Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü
3.  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
4.  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı
5.  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
6.  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü  
7.  Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü 
8.  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
9.  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
10. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü
11. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
12. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
13. Türkiye Elektro Mekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü
14. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı
15. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

IV.- ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
1.  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
2.  Orman Genel Müdürlüğü

V- VALİLİK 
1.  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
2.  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu
3.  Tarım Kredi Kooperatifleri 7. Bölge Müdürlüğü
4.  Orta Anadolu Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
5.  TMO Müdürlüğü
6.  Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
7.  Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
8.  Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü     
9.  Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
10. TSE Bölge Müdürlüğü
11. KOSGEB İşletme Geliştirme Merkezi Müdürlüğü
12. MTA Bölge Müdürlüğü
13. BOTAŞ Şube Müdürlüğü
14. TEİAŞ 9. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
15. MEDAŞ Genel Müdürlüğü
16. Orman Bölge Müdürlüğü
17. Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü
18. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü
19. DSİ.4. Bölge Müdürlüğü

VI- BAŞKANLIK ETTİĞİ KURUL/KOMİSYONLAR
1.  Mera Komisyonu Başkanlığı
2.  Toprak Koruma Kurulu Başkanlığı        
        

Konya Valiliği Şükran Mahallesi Tevfikiye Caddesi No:2  42209    Meram / KONYA Telefon: +90 332 310 20 11    Faks: +90 332 350 99 88    E-Posta: konya@icisleri.gov.tr
Copyright © 2011  Konya Valiliği  Tüm Hakları Saklıdır